آمورشگاه هنر ارجمند برگزار میکند کارگاه فیلمنامه نویسی مدرس؛ جابر قاسمعلی ثبت نام این کارگاه آغاز شده است

تاریخ خبر : 1396/03/10

10

نظرات کاربران

نظر شما