شادی اسدپور (مدرس: بازیگری و کارگردانی)
شادی اسدپور
تحصیلات : کارشناسی ارشد نمایش

فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه قزوین ، کارشناسی نمایش عروسکی از دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشکده هنر و معماری میباشد که فعالیت هنری و فرهنگی خود را از سال 1385 آغاز و تا کنون ادامه داشته است . فعالیت های علمی فرهنگی و هنری : - تدریس خصوصی کنکور هنر از سال 1390 تا سال 1395 - تدریس در آموزشگاه هنر ارجمند ( به مدیریت داریوش ارجمند ) از سال 1396 تا کنون - سخنرانی و ارائه مقاله در نخستین سمینار تخصصی تئاتر پژوهی در خصوص تبار شناسی عروسک های نمایشی در سال 1396 ( تصویر یک و دو در سی دی پیوست ) - دبیر اجرایی جشنواره مونولوگ پارین در سال 1391 فعالیت در حوزه کارگردانی : - نمایش "خانه نم زده " در سال 1397 – سمت : کارگردان - نمایشنامه خوانی "در داد" در سال 1397 – سمت : کارگردان - نمایش " گردنبند پریدخت" – سمت : مشاور کارگردان - نمایش "وقتی زنجره ها شیهه میکشند" در سال 1394 – سمت : کارگردان - نمایش "سه شب با مادوکس" در سال 1392 – سمت : کارگردان - نمایش "بیدار خوابی" در در سال 1391 – سمت : کارگردان - نمایش "یک تنبیه با شکوه" در سال 1391 – سمت : منشی صحنه فعالیت در حوره بازیگری تئاتر : - نمایشنامه خوانی "حاجی بابا جان" به کارگردانی بهزاد مرتضوی در سال 1396 - نمایش "فاستوس 2016 " به کارگردانی فرشاد منظوفی نیا در سال 1395 - نمایش "در بارگاه دیو دو شاخ" به کارگردانی امین پروین در سال 1392 - نمایشنامه خوانی "آمیز قلمدون" به کارگردانی روزبه حسینی در سال 1392 - نمایش "روایت هایی ساده از زندگی روزمره" به کارگردانی علیرضا دری در سال 1392 - نمایش "درباره ال.ای" به کارگردانی بهزاد مرتضوی در سال 1391 فعالیت در حوزه بازیگری تلویزیون : - فیلم "ماه منیر" به کارگردانی شهره لرستانی در سال 1387 - فیلم "بی بی خاتون" به کارگردانی شهره لرستانی در سال 1387 افتخارات کسب شده : - سخنران در نخستین سمینار تخصصی تئاتر پژوهی و چاپ مقاله در کتاب مربوط به سمینار - کسب جایزه استاد اکبر رادی برای نمایشنامه وقتی زنجره ها شیهه می کشند به نویسندگی محمود خسرو پرست - کسب جایزه رتبه دوم برای نمایش بیدار خوابی در جشنواره مونولوگ پارین - قرار گرفتن پوستر نمایش وقتی زنجره ها شیهه میکشند و خانه نم زده در دوسالانه بین المللی طراحی پوستر پرو 2018 در شهر لیما - قرار گرفتن پوستر نمایش وقتی زنجره ها شیهه میکشند در جمع پوسترهای برتر دومین نمایشگاه بین المللی پوستر بوداپست مجارستان 2018 - قرار گرفتن پوستر نمایش وقتی زنجره ها شیهه میکشند در جمع پوسترهای برتر شانزدهمین دو سالانه بین المللی پوستر تئاتر ژشوف لهستان 2018 - قرار گرفتن پوستر نمایش وقتی زنجره ها شیهه میکشند در جمع پوسترهای برتر سومین دوسالانه بین المللی پوستر لوبلین لهستان 2017 - قرار گرفتن پوستر نمایش وقتی زنجره ها شیهه میکشند در جمع پوسترهای برتر دو سالانه بین المللی پوستر مکزیک 2016