گالری


استاد داریوش ارجمند
استاد داریوش ارجمند
استاد داریوش ارجمند
استاد داریوش ارجمند
استاد داریوش ارجمند
استاد داریوش ارجمند
استاد داریوش ارجمند
استاد داریوش ارجمند
آخرین داستان
آخرین داستان
آخرین داستان
آخرین داستان
آخرین داستان
آخرین داستان
آخرین داستان
نمایش"فرار برای همیشه" اجرا توسط هنرجویان آموزشگاه - سالن اکبر رادی دانشگاه سوره - نویسنده و کارگردان: حسن خلیلی فر
تله تاتر
تله تاتر "وکیل امریکایی" با بازی هنرجویان آموزشگاه -کارگردان : حسن خلیلی فر
نمایش"قابیل" اجرا توسط هنرجویان آموزشگاه در کارگاه نمایش مدرسه عالی بازیگری -کارگردان : حسن خلیلی فر
نمایش "مبارک نگهبان کوچک" اجرا توسط هنرجویان آموزشگاه - تماشاخانه مهر - کارگردان:حسن خلیلی فر
نمایش
نمایش"سه شب از هزار و یک شب" کاری از هنرجویان آموزشگاه . اجرا در تئاتر شهر - سالن خورشید ؛و جشنواره ی فجر{تالار سنگلج} نویسنده وکارگردان :حسن خلیلی فر
نمایش"پستخانه"کاری از هنرجویان آموزشگاه - اجرا در تئاتر شهر - سالن سایه و فرهنگسرای این سینا - کارگردان:حسن خلیلی فر
نمایش" پرواز" کاری از هنرجویان آموزشگاه - اجرا درتاتر شهر ،سالن قشقایی ،کارگردان : میکائیل شهرستانی
نمایش
نمایش "باغ آرزوها" اجرا در جشنواره کانونهای نمایشی توسط هنرجویان آموزشگاه - فرهنگسرای بهمن . کارگردان: رحمان هوشیار - استاد راهنما : حسن خلیلی فر
نمایش"جایی میان خوکها" اجرا توسط هنرجویان آموزشگاه در کارگاه نمایش مدرسه عالی بازیگری - کارگردان : حسن خیلی فر
نمایش"تکرار" کارگردان و بازیگر: رضا موسوی از هنرجویان آموزشگاه- اجرا در کارگاه نمایش آموزشگاه ارجمند
نمایش
نمایش"هدیه جشن سالگرد ازدواج " بازیگر و کارگردان : علی عباسی از هنرجویان آموزشگاه - اجرا درکارگاه نمایش آموزشگاه تصویر امروز
تداعی در روزهای تباهی
عکسی از پشت صحنه فیلم تداعی در روزهای تباهی به نویسندگی وکارگردانی قاسم عبداللهی
خرداد خبر نگار
خرداد خبر نگار
لولو زباله
لولو زباله
 
|  1   |  2