کلاس های تدوین


  .به منظور تضمین کیفیت و راندمان ، برای دوره های تدوین ، هنرجویان به صورت خصوصی ثبت نام می شوند . 


(avid-ediuse-final cut studio-after effrct)

، اساتید: محمد قنبری ، عادل تربتی ،سهراب میرسپاسی

 

با ارائه گواهی مهارت بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور