کلاس های کارگردانی


دوره های ترمی چهار ماهه ، ده ساعت در هفته

 

   :اساتید 

اصول کارگردانی : علیرضا توانا

عکاسی : محمد قنبری ،  رضا دیدار ، سعید پور اسماعیلی

نور و تصویر برداری : محمد قنبری ، رضا دیدار ، سعید پور اسماعیلی

تدوین کامپیوتری : محمد قنبری ، سهراب میر سپاسی ،عادل تربتی

صدابرداری و صدا گذاری : محمد رضا دلپاک

آشنایی با فیلمنامه نویسی : جابر قاسمعلی

آشنایی با گریم در سینما : نوید فرح مرزی

 

با ارائه گواهی مهارت بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور و امکان معرفی به پروژه های تلویزیون و سینمایی