کلاس های فیلمنامه نویسی


دوره های ترمی چهار ماهه، یک روز در هفته ، پنج شنبه ها بعد از ظهر ، 

کلاس های کارگاهی ، از ایده یابی، تا نوشتن طرح ، سیناپس و فیلمنامه کامل

  

استاد : جابر قاسمعلی

با ارائه گواهی مهارت بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور و امکان فروش آثار هنرجویان