کلاس های عکاسی


به منظور تضمین کیفیت و راندمان، کلاس به صورت خصوصی ، ارائه و برگزار میشود


استاد : محمد قنبری ، رضا دیدار ، سعید پور اسماعیلی

با ارائه مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور