دست نوشته های استاد خلیلی - آیا بازیگری نیاز به آموزش دارد ؟!


 
آیا بازیگری نیاز به آموزش دارد ؟!
: عنوان
1394/08/15 : تاریخ
تلفن زنگ میخورد ،یکی از آن طرف خط،گاهی باخجالت وگاهی با گستاخی وپررویی تمام (که آن رابا رهایی اشتباه گرفته است)؛زمانی با لکنت وزمانی با لهجه غلیظ ؛وموقعی باصدای یک فرد سالخورده وموقع ای دیگر با صدای یک کودک خردسال می پرسد :
-الو،آقا شما تست بازیگری هم میگیرید؟،
-نه جانم ،اینجا آموزشگاهه !
-من آموزش نمیخوام ببینم .خودم بلدم .من خیلی علاقه به بازیگری دارم .ادای همه رودر میارم .تیاترم دوست ندارم .فقط میخوام فیلم بازی کنم ....
و وقتی با جواب منفی مواجه می شود ،میپرسد :
-جایی سراغ ندارید بازیگر بخوان ؟!
والبته کاملا هم حق دارند .وقتی فلان کارگردان یا عوامل فیلمی ،از بچه ثروتمندی پول میگیرند و به او نقش میدهند ؛وقتی فلان عوامل فیلمی ،تنها به این دلیل فیلم میسازند که با آن میتوانند انواع فسق وفجور را مرتکب شوند ؛و وقتی برخی برای بازی در یک پلان حاضرند به هر خفت وخواری تن بدهند ؛وقتی فلان هنرپیشه ،با افتخار بیان می داردکه در خیابان راه می افتد وهر آدم درب وداغانی را که صدا و قیافه اش خنده دار است وارد فیلم وسریال می کند تا مردم به ریشش بخندد ونه به هنرش ؛ویا وقتی فلان هنر پیشه در یک برنامه تلویزیونی جو گیر میشود وفردی را که مشخص است از روی تنبلی و بی فکری درس نخوانده ،قول بازی در سریال می دهد ،در حالی که خیل دانشجویان این رشته بیکار پشت در منتظرند ؛آشفته بازاری به وجود می آید که هر کسی خود را بازیگرتر از هر بازیگری می بیند .
ای کاش بازیگری گریم بود ؛نمایشنامه یا فیلمنامه نویسی بود؛طراحی صحنه و لباس بود؛
یا اصلا نقاشی یا موسیقی بود؛آنوقت نه هر کسی میتوانست ادعای بازیگری داشته باشد ونه هر آدم بی هنرو بی سوادوبی تجربه ای به خود جرات می داد ،برای فیلم هاو سریال ها بازیگر انتخاب کند وفرق بین بازی کردن و بازیگری را میدانست .
آیا بازیگری مانند نقاشی ،موسیقی،داستان نویسی و...یک هنراست ؟!قطعا جواب آریست .برای همین به بازیگران آرتیست و هنر پیشه میگوییم .
پس چگونه است که در مورد رشته های دیگر هنری ،نیاز به آموزش و ممارست را احساس میکنیم ؛اما در مورد بازیگری که به قولی سخت ترین نوع ابراز هنری هم هست ،نه ؟!
چگونه است از کسی که چند ماهی به کلاس نقاشی یا نوازندگی رفته انتظار برپایی نمایشگاه یا نوازندگی در یک گروه ارکستر را نداریم ،اما از کسی که هیچ آموزشی درباره بازیگری ندیده ،انتظار هویت بخشی به یک شخصیت و اجرای نقش دریک فیلم وسریال را داریم ؟!مگر اینکه اورا به مرحله ای برسانیم تا بتواند فقط خودرا بازی کند .در این صورت آیا او بازیگر است ؟!
ممکن است کسی با اعتماد به نفس کامل بگوید که در من از کوچکی این استعداد بوده است .بله .ممکن است در یک دانه میوه ای استعدادتبدیل شدن به درختی زیبا و پر بار وجود داشته باشد ؛
اما آیا بدون آنکه در زمین مناسبی کاشته شود ؟!بدون آب و کود و هوای لازم ؟!بدون دفع آفات و گیاهان هرز ..؟!بدون طی مراحل کاشت و داشت ؟!
هنر بازیگر چیست ؟هنر بازیگر خلق شخصیت از طریق بدن وصداست ؛
بیان افکار و احساسات از طریق زبان بدن است.
چگونه یک نقاش باید فرا بگیرد که افکار و احساسات خود را از طریق زبان نقطه و خط و رنگ و حجم ، بوم و قلم بیان کند ؛اما بازیگر نیاز ندارد ابزار هنر خود را بشناسد وبر آنها تسلط یابد ؟
این شناخت قانونا یا از طریق آموزش باید صورت پذیرد یاازطریق تجربه .اما کدام راه مقدم تر است ؟کدام راه نزدیکتر ؟
جالب اینجاست که یکی دو بازیگر معروف را میشناسم که آموزش بازیگری را قبول ندارند و خوانده ام که گفته اند :((ما خودمون اصلا سر هیچ کلاسی نرفته ایم ))بله . درست است .چون آنها در کلاس تجربه شرکت کرده اند و به مرور بعد از چندین سال (گاهی تا آخر عمر )فهمیده اند که چگونه ذهن،احساس و بدن خود را رها سازند ، چگونه آنهارا به کار گیرند تا بتوانند احساس و افکار خودرا در جهت نقش بیان کنند .فهمیداند که چگونه با بدن و صدای خود فضا سازی دلخواه راایجاد نمایند ،ریتم و ضرب آهنگ را حفظ نمایند ؛وچگونگی خلق لحظه تاثیر بر تماشاگر را در یافته اند . متوجه شده اند درگونه های مختلف نمایشی چگونه عمل کنند ودر سبک های مختلف بازیگری چگونه بازی کنند . وبسیاری درسهای بازیگری که میشود بر سر کلاس درس و با استفاده از تجربیات دیگران آموخت ونه باسالها آزمون وخطا ؛وخبر بد اینکه قطعا درس های زیادی را هیچ گاه تا آخر عمر نخواهند آموخت ونیاموخته اند و سالها در جا میزنند ...

باشد که صحنه همچون طناب بند بازان به افراد نالایق
جرات راه رفتن بر روی خود را ندهد.
"گوته"