دست نوشته های استاد ارجمند - دل نوشته های ارجمند 2


 
دل نوشته های ارجمند 2
: عنوان
1390/01/06 : تاریخ
ارجمند (زاده ۱۳۲۳ در بیرجند) یک بازیگر ایرانی است ، او دارای مدرک کارشناسی ارشد تئاتر و سینما از دانشگاه پاریس و کارشناسی تاریخ و جامعه‌شناسی از دانشگاه مشهد و از شاگردان دکتر علی شریعتی است . وی به همراه مهرداد تدین از موسسین سینمای آزاد مشهد در اواخر دهه ۱۳۴۰ است . علاوه بر بازیگری و کارگردانی در تاتر مشهد به ساخت فیلمهای کوتاه ۸م. م. می‌پردازد که مهمترین آنها فیلم هیس می‌باشد . کارگردانی فیلم «گفت به زیر سلطه من آیید» نوشته دکتر علی پزشکی ، اولین تجربهٔ سینمایی او در قطع ۱۶م. م. است . او برادر کوچکتر انوشیروان ارجمند بازیگر ، عموی برزو ارجمند و بهار ارجمند ، و پدر امیر یل ارجمند بازیگر است . او با بازی در فیلم «پایان نامه» که در آن به قول بعضی وقایع انتخابات ۸۸ تحریف شده ، مورد انتقاد طیف خاصی از جامعه ی ایرانی قرار گرفت .
فیلم‌شناسی


ارجمند (زاده ۱۳۲۳ در بیرجند) یک بازیگر ایرانی است ، او دارای مدرک کارشناسی ارشد تئاتر و سینما از دانشگاه پاریس و کارشناسی تاریخ و جامعه‌شناسی از دانشگاه مشهد و از شاگردان دکتر علی شریعتی است . وی به همراه مهرداد تدین از موسسین سینمای آزاد مشهد در اواخر دهه ۱۳۴۰ است . علاوه بر بازیگری و کارگردانی در تاتر مشهد به ساخت فیلمهای کوتاه ۸م. م. می‌پردازد که مهمترین آنها فیلم هیس می‌باشد . کارگردانی فیلم «گفت به زیر سلطه من آیید» نوشته دکتر علی پزشکی ، اولین تجربهٔ سینمایی او در قطع ۱۶م. م. است . او برادر کوچکتر انوشیروان ارجمند بازیگر ، عموی برزو ارجمند و بهار ارجمند ، و پدر امیر یل ارجمند بازیگر است .