پایان کارگاه تولید هنرجويان آموزشگاه سینمایی هنر ارجمند با تولید دو نمایشنامه " هجده " و " ما پنج نفر بودیم "

کارگاه تولید هنرجويان آموزشگاه سینمایی ارجمند با تولید دو نمایشنامه" هجده " نوشته محسن عظیمی  " و "ما پنج نفر بودیم " نوشته رضا صابری،  تحت نظر استاد ایرج افشاری اصل به پایان رسید و به زودی برادر سالن‌های شهر به اجرا در خواهند آمد .

تاریخ خبر : 1402/05/12

دسته بندی : گفتگو

منبع : آموزشگاه سینمایی هنر ارجمند

211

نظرات کاربران

نظر شما