نام و نام خانوادگی : داریوش ارجمند

تحصیلات : مدرک کارشناسی ارشد تئاتر و سینما از دانشگاه پاریس و ...

سمت : موسس، مدیر ، استاد ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : جابر قاسمعلی

تحصیلات : رشتهٔ ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی ...

سمت : استاد ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : نويد فرح مرزي

تحصیلات : طراحي صحنه ...

سمت : استاد ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : محمدرضا دلپاك

تحصیلات : كارشناسي ارشد (درجه هنري) ...

سمت : استاد ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : حسن خلیلی فر

تحصیلات : فارغ التحصیل کارگردانی و بازیگری ازمرکز آموزش هنروزارت ...

سمت : معاونت آموزش-مدرس تربیت حس و فن بیان ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : شادی اسدپور

تحصیلات : کارشناسی ارشد نمایش ...

سمت : مدرس: بازیگری ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : محمد رضا فوادی

تحصیلات : کارشناسی نمایش ...

سمت : مدرس: بازیگری ...

جزئیات