نام و نام خانوادگی : داریوش ارجمند

تحصیلات : مدرک کارشناسی ارشد تئاتر و سینما از دانشگاه پاریس و ...

سمت : موسس، مدیر ، استاد ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : حسن خلیلی فر

تحصیلات : فارغ التحصیل کارگردانی و بازیگری ازمرکز آموزش هنروزارت ...

سمت : معاونت آموزش-مدرس تربیت حس و فن بیان ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : مهشید اثنی عشری

تحصیلات : کارشناسی سینما ...

سمت : مدرس : گریموری سینما و تئاتر ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : نويد فرح مرزي

تحصیلات : طراحي صحنه ...

سمت : مدرس : گریموری سینما و تئاتر ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : شهرام زعفرانلو

تحصیلات : کارشناس ارشد‌: ادبیات نمایشی ...

سمت : مدرس فیلم نامه نویسی ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آرش دادگر

تحصیلات : کارشناسی نمایش با گرایش بازیگری از دانشکده هنر و معماری ...

سمت : مدرس کارگاه بازیگری ( بداهه) ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : حامد نصر ابادیان

تحصیلات : فارغ التحصیل گروه نمایش دانشکده هنر و معماری , میمو ...

سمت : مدرس بدن و حرکت ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : مهدی ارجمند

تحصیلات : کارشناس ارشد سینما ...

سمت : مدرس بازیگری مقابل دوربین و شناخت سینما ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : ایرج افشاری اصل

تحصیلات : فوق لیسانس نمایش ...

سمت :

جزئیات

نام و نام خانوادگی : رضا دیدار

تحصیلات : فوق لیسانس تصویر برداری از دانشگاه تهران ...

سمت : مدرس عکاسی و تصویربرداری ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : قاسم عبداللهی

تحصیلات : کارشناس ارشد ادبیات نمایشی ...

سمت : مدرس عکاسی ، تصویربرداری و شناخت سینما ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : علیرضا توانا

تحصیلات : دانش آموخته کارگردانی سینما، کارشناس ادبيات نمایشی ...

سمت : مدرس دوره های کارگردانی و فیلمنامه نویسی ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : محمد قنبری

تحصیلات : لیسانس کارگردانی سینما از دانشگاه تهران ...

سمت : مدرس دوره های فیلم سازی ...

جزئیات