نام و نام خانوادگی : داریوش ارجمند

تحصیلات : مدرک کارشناسی ارشد تئاتر و سینما از دانشگاه پاریس و ...

سمت : موسس، مدیر ، استاد ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : حسن خلیلی فر

تحصیلات : فارغ التحصیل کارگردانی و بازیگری ازمرکز آموزش هنروزارت ...

سمت : معاونت آموزش-مدرس تربیت حس و فن بیان ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : مهشید اثنی عشری

تحصیلات : کارشناسی سینما ...

سمت : مدرس : گریموری سینما و تئاتر ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : نويد فرح مرزي

تحصیلات : طراحي صحنه ...

سمت : استاد ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : محمد رضا فوادی

تحصیلات : کارشناسی نمایش ...

سمت : مدرس: بازیگری ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : شهرام زعفرانلو

تحصیلات : کارشناس ارشد‌: ادبیات نمایشی ...

سمت : استاد فیلم نامه نویسی ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : محمد قنبری

تحصیلات : کارشناس کارگردانی سینما ...

سمت : مدرس تدوین ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : آرش دادگر

تحصیلات : کارشناسی نمایش با گرایش بازیگری از دانشکده هنر و معماری ...

سمت : استاد کارگاه بازیگری ( بداهه) ...

جزئیات