مهدی ارجمند (مدرس بازیگری مقابل دوربین)
مهدی ارجمند
تحصیلات : کارشناس ارشد سینما
سابقه : مهدی ارجمند متولد تهران شروع فعالیت به عنوان پژوهشگر در مرکز مطالعات بنیاد سینمایی فارابی 1369 و 24 سال سابقه تدریس در رشته های تحلیل فیلم و بازی برای دوربین از سال 1370
مجتمع آموزش فیلمسازی اسلامی / باغ فردوس آموزشگاه سینمایی هنر ارجمند مدرسه عالی بازیگری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی دانشکده سوره دانشکده رسام کارگاه آزاد فیلم فرهنگسرای ارسباران و بسیاری از مراکز آموزشی در کشور مجری و کارشناس برنامه سینما 2 و سینمای اندیشه در تلویزیون شبکه 2 در دهه هشتاد مولف و مترجم 18 کتاب در حوزه سینما، تئاتر و علوم انسانی و 30 مقاله مندرج در فصلنامه سینمایی فارابی و فصلنامه هنر سابقه تدریس در سه دانشگاه خاج از کشور تدریس کلاسهای تحلیل فیلم و بازی برای دوربین به زبان انگلیسی در دانشگاه های سینما تئاتر هنر های زیبا و زبان شناسی در یروان / ارمنستان برخی از کتاب های مهدی ارمند عبارتند از: الگوهای روایت در سینمای ایران 1370 بنیاد سینمایی فارابی تصویر ذهنی و جهان سیناتوگراف 1372 بنیاد سینمایی فارابی سینمای متعالی 1376 حوزه هنری تبدیل و تحول متن مذهبی به متن دراماتیک 1377 حوزه هنری سلوک روحی بازیگر 1377 سوره مهر کمدی عامیانه و مردمی در سینما و تلویزیون / ترجمه 1378 درسهای بازیگری / بازی برای دوربین 1380 مدرسه عالی بازیگری بازیگری به شیوه متد / ترجمه 1381 انتشارات نقش و نگار طراحی صحنه / 1383 انتشارات قطره خلاقیت در بازیگری /گفتگو با مهدی ارجمند / 1302 انتشارات نقش و نگار کارگردانی نمایش یرما / اثر فدریکو گارسیا / 1367 تئاتر شهر نویسنده و کارگردان سه فیلم بلند مکالمه 1384 معمای شان پن 1387 ملاقاتهای شگفت انگیز 1394 مترونوم در بازیگری زمان انرژی و حرکت در بازیگری مدرن /در حال تدوین چهره شناسی / زیر چاپ /ن قش و نگار در پیشگاه خالق / زیر چاپ نقش و نگار برای آشنایی بیشتر با جناب ارجمند هنرجویان میتوانند کتابهای ایشان را نیز مطالعه کنند.