ساخت دوفیلم کوتاه داستانی توسط هنرجویان آموزشگاه به پایان رسید . فیلم کوتاه " ایستگاه " به نویسندگی و کارگردانی محمود هدایتی فیلم کوتاه " تداعی در روزهای تباهی " به نویسندگی و کارگردانی قاسم عبداللهی لازم به ذکر است که تمام عوامل فیلم از هنرجویان رشته های مختلف آموزشگاه بوده اند .

تاریخ خبر : 1393/03/01

681

نظرات کاربران

نظر شما