نمایش لولو زباله به نویسندگی و کارگردانی رضا فوادی وبا بازی :مهسا جلیلوند.سحر طوری .قاسم عبداللهی.سورن خاوری.حمید عارفی پور.محسن ابولفتحی .شهرام مددی.عباس خدا وردیان.امیر حسین دیابی و رضا فوادی از 19/7/1393در تئاتر شهر سمنان به روی صحنه می رود.(توضیح اینکه بازیگران این این کار هنر جویان رشته ی بازیگری آموزشگاه بوده اند)

تاریخ خبر : 1393/07/15

755

نظرات کاربران

نظر شما