تمرینات نمایش"لطفا صبر کنید"بر اساس فیلنامه ی عجیب تر از داستان نوشته ی زک هلم به نویسندگی وکارگردانی حسن خلیلی فر در حوزه هنری شروع شد.

تاریخ خبر : 1393/07/15

745

نظرات کاربران

نظر شما