نمایش خط و خاطره به نویسندگی وکارگردانی .استاد حسن خلیلی فر وبابازی هنرجویان آموزشگاه ارجمندوحوزه هنری از تاریخ 1394/8/14لغایت 1394/9/10درتماشاخانه ماه حوزه هنری به روی صحنه میرود آدرس .خیابان حافظ نبش سمیه حوزه هنری تماشاخانه ماه ساعت اجرا..18 بعداز ظهر

تاریخ خبر : 1394/08/09

816

نظرات کاربران

نظر شما