اجرای نمایش قابیل
اجرای نمایش قابیل توسط هنرجویان آموزشگاه . کارگردان ..حسن خلیلی فر دستیار کارگردان .رضا فوادی بازیگران .علیرضا احمدی .مرتضی احمدی خوشرو زمان ۷اذرماه الی۲۱آذر ماه ۱۳۹۴ مکان .مرکز آفرینش های هنر مان .سالن استاد مشایخی

تاریخ خبر : 1394/08/29

727

نظرات کاربران

نظر شما