برگزاری ورکشاپ عملی در چابهار

 برگزاری کارگاه عملی یک هفته ای ، تربیت حس ، تنفس و صدا ، در چابهار

توسط استاد :حسن خلیلی فرازاساتید آموزشگاه هنرارجمند

تاریخ خبر : 1397/11/12

نویسنده : علیرضا احمدی

1374

نظرات کاربران

نظر شما