بازیگری

بازیگری

دوره جامع و تخصصی آموزش بازیگری با ارائه مدرک بین المللی . دوره های بازیگری سینما و تئاتر ، یک دوره 9 ماهه است که در واقع سه ترم سه ماهه مقدماتی، تکمیلی و تخصصی است. هنرجویان هشت ساعت در هفته کلاس دارند که طی دو روز در هفته ، روزی چهار ساعت کلاس دارند . دوره شامل دروس : کارگاه بازیگری، کارگاه بداهه، کارگاه تولید ،تنفس و صداو فن بیان ، تربیت حس، تخیل و تمرکز، شخصبت شناسی و تحلیل متن، نمایشنامه خوانی، بدن و حرکت، شناخت سینما و بازیگری مقابل دوربین، بدن بازیگر و ماسک اساتيددوره : داریوش ارجمند، آرش دادگر، حسن خلیلی فر، مهدی ارجمند، ایرج افشاری اصل، قاسم عبداللهی، در پایان دوره ، هنرجویان پروژه ای نمایشی را زیر نظر اساتید آماده اجرا می نمايند. در این دوره 9 ماهه ترم اول :شامل چهار درس ترم دوم : چهار درس و یک اجرای نمایشنامه خوانی ترم سوم : کارگاه اجرا و تولید است که شامل اجرای یک تئاتر حرفه ای توسط هنرجویان می باشد ظرفیت دوره: ۱۲ نفر

بازیگری

کد : 1

فیلمنامه نویسی

فیلمنامه نویسی

دوره فیلمنامه نویسی، یک دوره شش ماه است که شامل دو ترم ، و هر ترم ، ده جلسه سه ساعته می باشد . هنرجویان یک روز در هفته کلاس دارند . دوره شامل : ایده یابی ، نوشتن ایده ، تبدیل ایده به طرح فیلمنامه و نوشتن طرح ، نوشتن سیناپس و نوشتن فیلمنامه کوتاه و بلند داستانی ، طرح و فیلمنامه سریال ، طرح و فیلمنامه فیلم مستند و مستند داستانی فیلمنامه های نوشته شده توسط هنرجویان، در صورت تائید اساتید از نظر کیفی ، ثبت و برای فروش یا ساخت ،بازاریابی خواهند شد . ظرفیت دوره: ده نفر

فیلمنامه نویسی

کد : 2