توضیحات

کلاس

بازیگری

کد

1

 

 یک دوره  9 ماهه دو روز در هفته روز های پنج شنبه و جمعه بعداز ظهر ها

دوره شامل دروس : کارگاه بازیگری ، کارگاه بداهه ، تنفس  و صدا ، تربیت حس ، شخصبت شناسی و تحلیل متن ، بدن و حرکت ، بازیگری مقابل دوربین ،نمایشنامه خوانی، و در پایان دوره یک کار عملی تئاتر به صورت حرفه ای  توسط هنر جویان اجرا می شود. 

 

در این دوره 9 ماهه

 ترم اول شامل چهار درس 

ترم دوم چهار درس 

ترم سوم کارگاه اجراست که شامل اجرای یک تئاتر حرفه ای توسط هنرجویان می با شد 

 

 

 

نظرات کاربران

نظر شما